Samen met de rijinstructeurs van de SBV (Stichting Bevordering Verkeerseducatie), politie, Veilig Verkeer Nederland en chauffeursvereniging Friesland, verzorgen wij voorlichting aan middelbare scholieren.

Verkeersmarkten zijn bedoeld voor eersteklassers van het voortgezet (speciaal) onderwijs. Sommige scholen kiezen ervoor om ook de tweedeklassers te laten deelnemen. Een verkeersmarkt is afgestemd op de beleving van het verkeer bij de leerlingen, hun gedrag en de concrete verkeerssituaties waarmee zij te maken hebben. Met de praktische opzet van een verkeersmarkt wordt bereikt dat de leerlingen sneller en grondiger zijn doordrongen van de betekenis van verkeersregels, van de noodzaak deze regels te kennen en van het belang van veilig verkeersgedrag (inclusief de afleiding door o.a. smartphones).

06 476 582 11

info@topmedicalteam.nl