Waar een organisatie, indien van toepassing, voor dient te zorgen bij een evenement ten behoeve van TOP Medical Team is onderstaande:

 • Exacte locatie doorgeven met aanvangstijden en tijd van de voorbespreking
 • Telefoonlijsten
 • Veiligheidsplannen, routeboeken, overzichtskaarten en dergelijken met goede plaatsbepalingspunten voor het snel vinden locaties.
 • Portofoons of mobilofoons met voldoende bereik en verbinding met de evenementleider.
 • Transport voor de zittend/lichtgewonden naar een ziekenhuis of naar huis.
 • Lunchpakketten voor alle medewerkers, met voor een dag voldoende drinken.
 • Een warme hap bij een volle dag of meerdaags durend evenement.
 • Overnachtingskosten bij meerdaagse evenementen, of vroeg beginnende evenementen.

Inbegrepen in de offerte zijn:

 • Administratiekosten
 • Telefoonkosten
 • Genees- en verbandmiddelen
 • Reiskosten

Extra kosten door extreme/onvoorziene omstandigheden worden achteraf doorberekend.

Overige voorwaarden:

 • De KNAF eist vanaf 2012 ambulanceverpleegkundigen, of door hen als daaraan gelijkwaardig bestempelden. Daar waar artsen vereist zijn eisen zij ATLS- geschoolde artsen welke zeer moeilijk te verkrijgen zijn. Daarom kunnen we daarop geen garantie geven. Bovendien geldt daar uiteraard een meerprijs voor.
 • Organisaties dienen zelf de CPA (MKA) en ziekenhuizen in kennis te stellen: ruim vooraf en de dag zelf nog een bevestiging.
 • Organisaties zorgen voor goed werkend en voldoende verbindingsmateriaal voor TOP Medical Team. Verbindingen bij calamiteiten zijn enorm belangrijk.
 • TOP Medical Team kan alleen goed functioneren bij grotere evenementen, wanneer de medisch coördinator c.q. hoofd medische dienst deelneemt aan de bespreking van hoofden van dienst, zowel vooraf maar ook achteraf bij calamiteiten.
 • Bij hoog risico-evenementen werkt i.v.m. enkele zeer ernstige ongevallen TOP Medical Team met een aangepaste opzet: naast een arts ook een gespecialiseerde verpleegkundige in de TMT-medilance.
 • Alle TOP Medical Team ambulances hebben geen officiële vervoersvergunning, maar kunnen bij noodzaak op verzoek van de arts of CPA toch met politiebegeleiding noodritten met zeer ernstige patiënten uitvoeren. Overdraagplaatsen slachtoffers aan regionale ambulances: de dichtstbijzijnde kruising na de finish of in de buurt van het evenemententerrein. Toe- en afvoerwegen dien vrij te worden gehouden.
 • Al onze artsen en verpleegkundigen zijn BIG geregistreerd, en hebben spoedeisende hulp opleidingen gehad.
 • TOP Medical Team werkt volgens LPA- en PHTLS- protocollen.
 • Ook onze chauffeurs en andere medewerkers hebben naast hun EHBO-diploma regelmatig bijscholingen in spoedeisende hulp- ondersteuning genoten.
 • Organisaties verzorgen een goede en ruime afgezette plaats voor onze centrale basispost, medical-unit, wagenpark enz., zonder (over)last van het publiek.
 • Organisaties zorgen voor voldoende lunchpakketten met ruim voldoende drinken, warme maaltijden en, indien van toepassing, overnachtingsmogelijkheden dicht bij het evenement.
 • Bij grotere evenementen schrijven sportbonden een centraal medische post met mobiele traumakliniek voor.
 • TOP Medical Team verzoekt bij grote evenementen ruimte voor de eigen voorbespreking, liefst met een wedstrijdleider c.q. organisator erbij.
 • TOP Medical Team zorgt ervoor minimaal 1 uur voor de start van het evenement aanwezig te zijn, mede voor overleg met de plaatselijke evenementleider/proeven chef.
 • Graag goede ontvangst en begeleiding naar de opstelplaats(en).
 • TOP Medical Team komt alleen in actie op verzoek van de lokale evenementen-leider c.q. wedstrijdleider c.q. proeven chef.
 • De inzetschatting is gemaakt voor evenementen onder “normale” omstandigheden. Extreme weersomstandigheden en dergelijke kunnen grotere inzet vereisen en extra kosten met zich mee brengen. Andere inzet dan door TOP Medical Team geadviseerd is voor verantwoordelijkheid van de organisator.
 • Het bestuur van TOP Medical Team kan niet verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld worden voor foutief medisch handelen van zijn artsen of verpleegkundigen.

06 476 582 11

info@topmedicalteam.nl