Verkeersmarkten

TOP Medical Team verzorgt samen met de rij-instructeurs van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SVB), de politie, Veilig Verkeer Nederland en chauffeursvereniging Friesland, regelmatig voorlichting aan middelbare scholieren.

Verkeersmarkten zijn bedoeld voor eersteklassers van het voortgezet (speciaal) onderwijs. Sommige scholen kiezen ervoor om ook de tweedeklassers te laten deelnemen. Een verkeersmarkt is afgestemd op de beleving van het verkeer bij de leerlingen, hun gedrag en de concrete verkeerssituaties waarmee zij te maken hebben. Met de praktische opzet van een verkeersmarkt wordt bereikt dat de leerlingen sneller en grondiger zijn doordrongen van de betekenis van verkeersregels, van de noodzaak deze regels te kennen en van het belang van veilig verkeersgedrag (inclusief de afleiding door onder andere martphones).

TOP Medical Team organiseert regelmatig voorlichting en verkeersmarkten.
Video afspelen

Geïnteresseerd in een verkeersmarkt? Graag kijken wij samen met u naar de mogelijkheden.
Neem hiervoor gerust eens contact met ons op.

Voorlichting en verkeersmarkten

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie.